Sostenibilitat i innovació

Codi ètic i Polítiques

Codi ètic

Actualment en procés d’elaboració participativa. Renovació del document al llarg del 2022.

Polítiques

Política de Gestió de Qualitat basada en la norma UNE/ISO 9001:2015.