Persones i famílies

Aspros t'acompanya

Oferim serveis de suport al llarg de tot el cicle vital per a les persones amb discapacitat i/o problemàtica de salut mental i gent gran.

  • Amb el foment de la participació social i la permanència en el seu entorn natural
  • Promovent l’elecció i el desenvolupament d’una vida independent

Conciliació familiar

Ofereix a les famílies que tenen al seu càrrec una persona amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament la possibilitat de disposar de temps laboral, de descans o d’oci en les diferents situacions familiars.

Servei d’assistència personal

Suport per fer efectiu un grau satisfactori d’autonomia personal en la comunitat, així com el suport i acompanyament en les activitats laborals, ocupacionals i/o formatives.

Servei d’atenció al domicili i acompanyaments especialitzats (SADAE)

Servei d’ajuda a la pròpia llar amb caràcter assistencial, preventiu i/o socioeducatiu per a persones dependents. Els acompanyaments ofereixen eines, suport i recolzament en l’accés i gestió a la comunitat.

Servei de transport

Oferim serveis de desplaçament ermet el desplaçament des de la llar de la persona als serveis diürns de l’entitat.