Missió, Visió i Valors

Fundació Aspros MissióVisióValors

LaFundació Aspros ha creat, en el transcurs de 52 anys, una xarxa de serveis integrals que ofereixen la opció d'estada als seus centres i serveis des de la joventut fins a la vellesa. Assoleix així el més alt nivell en l'atenció personalitzada i la millora de la qualitat de vida de la persona amb discapacitat i la seva família.

Missió

La MISSIÓ de la Fundació ASPROS és fomentar un model de convivència social per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social. Amb les activitats, pròpies de la Fundació ASPROS és promou i sensibilitza per aconseguir una millor consciència social envers la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Visió

La VISIÓ de la Fundació Aspros és la de ser un punt de referència en el sector d’atenció i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

La Fundació és pionera en el desenvolupament d’accions i programes de sensibilització de tota la ciutadania envers aquest col·lectiu.

Valors

Els VALORS en els que es fonamenta la Fundació Aspros són:

  • Igualtat
  • Llibertat
  • Intimitat
  • Ajuda
  • Justícia i Cura
  • Qualitat
  • Participació, Transparència i Responsabilitat Social