Persones i famílies

Servei d'habitatge

Què oferim?

Els nostres centres residencials tenen el principal objectiu de proveir d’un servei substitutori de la llar, un espai on puguin sentir l’afecte i el caliu humà i que puguin millorar, alhora, la seva qualitat de vida.

Llar-residència Casa Nostra

La llar residència és un equipament d’acolliment residencial, adreçat a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, ubicada en un entorn rural, al municipi de Sudanell, amb una capacitat per 96 residents. Té una unitat especialitzada en l’envelliment de les persones amb discapacitat i compta a més amb un Centre ocupacional integrat.

Contacta amb el centre:

Previous slide
Next slide

Llars Urbanes

És un equipament d’acolliment residencial en nucli urbà. El servei compta amb 103 places distribuïdes en diferents pisos en comunitats veïnals, essent la més gran de 19 places i la més petita de 4. Ofereix servei a partir de 18 anys, essent el principal objectiu, la promoció de l’autonomia i la inclusió comunitària.

Contacta amb el centre:

Previous slide
Next slide

SAVI

És un servei de caràcter preventiu que ofereix suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana a les persones amb discapacitat intel·lectual o derivada de malaltia mental per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.

Descobreix el testimoni de l’Emili, qui està vivint sol i gaudint d’una vida autònoma gràcies al nostre servei SAVI (Servei d’Acompanyament a la Vida Independent). 

Residència Empresseguera

Servei residencial especialitzat,  en un entorn rural, amb una capacitat per a 50 residents amb un alt grau de dependència precisen d’un suport continuat i generalitzat, se’ls hi ofereix una atenció adequada i adaptada a les seves necessitats mitjançant un programa sanitari, psicològic i rehabilitador personalitzat.

Contacta amb el centre:

Residència La Coma

És un servei residencial especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual i alteracions de la conducta, amb una capacitat per a 25 residents. Està situat en un entorn rural a les afores del municipi de Sidamon. El servei pretén millorar la qualitat de vida i la integració comunitària de les persones que hi viuen, mitjançant activitats terapèutiques i l’atenció individualitzada.

Contacta amb el centre:

Residència Francesc Macià

És un servei residencial especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual i alteracions de la conducta, amb una capacitat per a 10 residents. Està situat en un entorn rural al municipi de Sidamon. El servei busca millorar la qualitat de vida i la integració comunitària de les persones que hi viuen, mitjançant activitats terapèutiques i l’atenció individualitzada.

Contacta amb el centre: