60 anys caminant junts

Transparència

Compromesos amb la transparència

Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, facilitem a continuació tota la informació institucional relacionada amb la nostra activitat per tal que sigui de fàcil accés per a tothom.

Informació institucional

Informació organitzativa

Planificació i programació

Impacte social

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Informació sobre la gestió administrativa

Certificació de Llei de la Transparència