Persones i famílies

Serveis a les persones

Els nostres serveis

L’entitat compta amb diversitat de serveis, programes i projectes, a través dels quals s’ofereixen els suports necessaris a cada persona i a la seva família al llarg de la seva vida i donant resposta als projectes personals.