Impulsa't

Servei prelaboral

Servei Prelaboral
Salut mental

El servei Prelaboral és un servei social especialitzat que, coordinat amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals, intervé en persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental amb la finalitat de capacitar-les perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.