Persones i famílies

Equips de treball

El nostre model d’atenció Equip MAP!

L’equip MAP! està format per professionals de diferents serveis de l’entitat, provinents de diverses disciplines. El principal objectiu és vetllar pel compliment de la planificació centrada en la persona i el model de sistemes de suports personalitzats en els diferents serveis i projectes.

Es realitzen accions de divulgació, formació, creació de documents i identificació de bones pràctiques. 

Treballem des de la coherència, la professionalitat i el compromís amb un model d’inclusió, promoció i lideratge de les persones amb discapacitat en els seus projectes de vida.

Els nostres grups de treball

Els nostres equips de treball per disciplina

Els nostres professionals provenen de camps diversos, la qual cosa ens permet comptar amb un equip professional, expert i multidisciplinari que ofereix un servei d’atenció integral a les persones usuàries. 

Professionals de la salut (infermeria i fisioteràpia)

Àmbit de la psicologia

Activitat pedagògica