Aspros

Nova memòria d’activitats 2022

La Fundació Aspros estrena la nova edició de la memòria, referent a l’any 2022. El document recull totes les accions i projectes que es van dur a terme al llarg de l’any passat, molt marcat per la tornada a la normalitat dels serveis després de la pandèmia i per la celebració del nostre 60è aniversari, així com les principals xifres de l’organització.

La memòria d’activitats també suposa un exercici de transparència per part de l’entitat perquè ofereix, a totes les persones que ho desitgin, informació clara, precisa i completa sobre les iniciatives, impacte i resultats econòmics d’Aspros.  

Aquesta nova edició és una bona mostra de la gran quantitat d’activitats que posem en marxa; un reflex del nostre caràcter innovador, constant i amb una clara visió de futur centrada en les persones.

Descarrega-la fent clic aquí.