Aspros

Última sessió participativa per a la redacció del nostre Codi Ètic

El passat 28 de juliol va tenir lloc l’última de les sessions que el departament de Responsabilitat Social de la nostra entitat ha estat duent a terme durant els darrers mesos per a l’elaboració del nou Codi Ètic d’Aspros. Aquesta última sessió ha estat protagonitzada per un grup de persones ateses a la residència La Coma de Sidamon.

La seva visió i el seu testimoni ens ajuda a de definir els compromisos que la Fundació Aspros adquireix cap a aquest grup de persones, i viceversa. Això sí, sempre tenint en compte els nostres valors: RESPECTE, COMPROMÍS PROACTIU AMB LES PERSONES, PARTICIPACIÓ I COL.LABORACIÓ.

Al llarg d’aquestes sessions han participat 18 grups formats per 210 persones que tenen algun tipus de vinculació amb la nostra entitat: persones ateses, famílies, integrants del comitè d’empresa, integrants de l’Espai de Reflexió Ètica (ERESS), professionals de l’entitat, la Comissió de Responsabilitat Social, clients, proveïdors i representants comunitaris.

Els fruits d’aquest projecte participatiu quedaran reflectits en el nou Codi Ètic, un document que recollirà els valors i els compromisos de la Fundació Aspros.

Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible!