Aspros

Treball digne i inclusiu, les nostres eines per la justícia social

Trencar l’escletxa de les desigualtats per aconseguir la justícia social. Aquest és el lema del Dia de la Justícia Social, que se celebra avui dijous 20 de febrer. A la declaració de l’Organització Internacional del Treball (OIT) es vol garantir l’eliminació de les barreres que han d’afrontar les persones pel seu gènere, sexe, ètnia, religió o per una discapacitat. Des de la Fundació Aspros, un dels nostres valors és fomentar un model de convivència per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social.

Algunes de les eines amb les quals intentem aconseguir aquest propòsit són els serveis de teràpia ocupacional, els d’inserció i la formació professional. Garantir un treball digne i inclusiu forma part del nostre ADN i ens ajuda que les empreses prenguin consciència de la seva responsabilitat social. Amb serveis com Parcs i Jardins, Servilogic, Tecnosolucions i FemCatering, ens fixem contribuir a la millora del medi ambient i oferir serveis a les empreses de lleidatanes i oportunitats laborals a les persones amb discapacitat.

La nostra voluntat és treballar en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) El Pacte Mundial de Nacions Unides és una crida a les empreses, organitzacions i ciutadania per alinear les seves estratègies i operacions en quatre grans àmbits: drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. D’aquests quatre principis, sorgeixen els 17 ODS, objectius de l’agenda 2030.

Des de Fundació Aspros facilitem a les empreses la sinergia amb el desenvolupament sostenible i el treball en responsabilitat social empresarial.

En concret, el número 8, que fa referència a promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. La intenció és que en un període màxim de deu anys s’aconsegueixi un treball digne pels homes i dones, inclosos els joves i les persones amb discapacitat.

L’objectiu número 10, que reclama garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eli­minant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte, també és un altre de les nostres fites. Aquest article planteja promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, més enllà de la seva edat, sexe, raça o discapacitat.

En una data com avui, que celebrem el Dia de la Justícia Social, des de la Fundació Aspros apostem pel treball digne i inclusiu i per la igualtat d’oportunitats, com a dos camins imprescindibles per assolir-la.