Aspros

Seguim amb les formacions de Conforcat A Mida!

Des del passat any, més de 200 professionals de la Fundació Aspros s’han estat formant a través del programa Conforcat A Mida, impulsat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. El principal objectiu de les formacions d’aquest programa és dotar de recursos a les persones participants per tal que puguin oferir una atenció de qualitat centrada en la persona.

Les temàtiques dels 10 mòduls formatius són les següents: atenció centrada en la persona, accessibilitat cognitiva, comunicació augmentativa i alternativa, gestió de conductes difícils, igualtat d’oportunitats, confidencialitat, protecció de dades i intimitat, impacte medi ambiental i sostenibilitat, valors i ètica, i primers auxilis i prevenció de riscos laborals.

A més, d’aquesta forma, l’entitat ofereix oportunitat formatives als i a les professionals, ampliant les seves habilitats i competències i renovant els seus coneixements en les diferents matèries.