Salut Mental

Treballar és un dret fonamental de totes les persones

Tothom ha de formar-se per ser un bon candidat al món laboral

La motivació és el que t’ajuda a començar. l’hàbit et manté ferm al teu camí

Qui som

El Servei Prelaboral és un servei social, complementari als ja existents a la Xarxa Social, Sanitària i de Treball, que atén a persones amb discapacitat derivada d’una malaltia mental que estiguin motivades per a iniciar un procés de capacitació i rehabilitació laboral.

Què fem

L’objectiu general és, mitjançant un programa de rehabilitació individual, aconseguir que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per permetre-li la inserció i el manteniment en una activitat laboral amb suport (centre especial de treball, empresa d’inserció) o una activitat laboral ordinària.

Com ho fem

La intervenció per arribar a aquest objectiu es porta a terme tant a nivell individual com a partir de tallers rehabilitadors, no remunerats, en els quals es treballa amb una metodologia activa, participativa i individualitzada, que tractarà d’incidir tant en les característiques de l’usuari com en les del seu entorn familiar, social i laboral.

En aquests tallers, no es tracta tant d’adquirir coneixements tècnics sinó que el seu principal objectiu és el d’assolir hàbits laborals bàsics comuns a qualsevol feina.