Aspros

L’equip de professionals d’Aspros participa en una sessió per construir el nou Codi ètic de l’entitat

El passat 8 de juliol, un grup de 20 persones que formen part de l’equip de professionals de la Fundació Aspros varen participar en una dinàmica liderada pel departament de Responsabilitat Social Corporativa de l’entitat, l’objectiu de la qual va ser conèixer de primera mà el seu punt de vista respecte a diferents aspectes de l’entitat.

Gràcies al seu feedback, hem pogut conèixer quins són els elements que els i les professionals valoren més positivament, quins valoren menys positivament, què esperen per part de la nostra Fundació i quin és el seu compromís vers l’entitat. Tot això, tenint en compte els nostres valors: el respecte, el compromís proactiu, la col·laboració i la participació. Totes les seves idees i opinions seran tingudes en compte per tal de construir el nou Codi ètic de l’entitat, un document que s’està elaborant amb la participació de diferents grups amb algun tipus de vinculació amb l’entitat.

En l’actualitat, la Fundació Aspros compta amb més de 580 treballadors i treballadores que conformen un equip professional i multidisciplinari i que fan possible el dia a dia de la Fundació Aspros.

Els i les professionals expliquen què és el Codi ètic i en quins valors es sustenta