Aspros

La Fundació Aspros rep el suport de la Fundació ”la Caixa” per al seu projecte “Llars per a l’autonomia”

La Fundació Aspros ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa” per al projecte “Llars per a l’autonomia”, amb una aportació de 71.390€. Gràcies a aquesta col·laboració, Aspros podrà reformar alguns dels pisos urbans que té a la ciutat de Lleida per tal de dotar-los de més autonomia i intimitat per les persones amb discapacitats que els habiten.

Actualment, Aspros compta amb nou pisos comunitaris on hi viuen 103 persones a les quals se’ls ofereix habitatge supervisat. A més, disposa de dos habitatges més, amb una capacitat de quatre places cadascun, anomenats pisos amb suport, en què s’ofereix atenció a persones que viuen al seu propi domicili.

Arran de la pandèmia la Fundació ha constatat la necessitat que els serveis residencials es basin en models d’habitatge amb unitats de convivència més petites on poder oferir una atenció més individualitzada i treballar de forma personalitzada els suports necessaris per a la promoció de la seva autonomia. Es tracta d’habitatges de promoció cap a una vida independent en alguns casos i, en uns altres, generen l’oportunitat d’evolucionar i envellir en el lloc que consideren la seva casa, evitant així el trasllat a serveis residencials habituals.

Amb aquest objectiu s’ha impulsat aquesta iniciativa que consisteix en un projecte social d’autonomia vinculat a la reforma d’alguns pisos. A través d’aquesta actuació, es reduiran les dimensions d’aquests habitatges i el seu nombre de places, la qual cosa permetrà dotar d’una major amplitud els espais comuns, es disposaran de més habitacions individuals, les instal·lacions estaran més adaptades i s’incorporaran suports tecnològics que afavoreixen l’autonomia i la participació de les persones residents en les seves activitats diàries.

Una de les “Llars per a l’autonomia” que ha estat reformada i inaugurada recentment.

Llars per a l’autonomia

El programa ‘Llars per a l’autonomia’ té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, adaptant els habitatges per a fer possible una vida més independent i centrada en el desenvolupament del projecte vital de cada persona i més obert a la comunitat. Així, un dels seus propòsits és transformar, adaptar i actualitzar els suports facilitats a l’entorn de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Amb això pretenem mantenir i millorar la seva qualitat de vida, reconeixent i reafirmant els seus drets, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.