Aspros

La Fundació Aspros estrena Codi ètic

Després d’un procés participatiu liderat pel departament de Responsabilitat Social Corporativa que es va dur a terme al llarg del 2022, la Fundació Aspros presenta el seu Codi ètic, un document que recollirà els valors, principis i pautes ètiques i de conducta que configuren la cultura organitzacional de l’entitat.

En aquest procés hi varen participar més de 250 persones vinculades a la Fundació Aspros com, per exemple, persones ateses, familiars, professionals, clients, proveïdors, entre d’altres. Gràcies a les sessions de treball que es van dur a terme, van donar a conèixer les seves demandes de millora, la seva valoració de l’entitat i els compromisos bidireccionals que esperen.

Podeu consultar el document fent clic aquí.