Aspros

Iniciem un projecte de formacions internes a través de Conforcat A MIDA

La Fundació Aspros ha iniciat recentment un projecte formatiu dirigit al seu equip de professionals, en el marc del programa de subvencions Conforcat A MIDA. L’objectiu d’aquestes formacions és donar resposta al repte d’afavorir les habilitats i competències dels i de les professionals per tal de fer-los créixer dins de l’entitat a través de l’aprenentatge continu i oferint oportunitats de desenvolupament. A més, també es busca renovar coneixements i capacitar el personal per poder assolir habilitats i competències que els permeti treballar a d’altres llocs de treball.

El projecte formatiu s’estructura en 10 mòduls de 3 hores cadascun que donen sortida a la necessitat de poder aportar una major formació interna a 200 professionals de l’entitat en matèries relacionades en la millora de l’atenció centrada en la persona. Gràcies a aquests coneixements es vol dotar de més recursos als i a les professionals que el permetin dur a terme la seva tasca de la millor forma possible.

Es tracta de diferents formacions que tractaran diferents temàtiques: atenció centrada en la persona, accessibilitat cognitiva, comunicació augmentativa i alternativa, gestió de conductes difícils, igualtat d’oportunitats, confidencialitat, protecció de dades i intimitat, impacte medi ambiental i sostenibilitat, valors i ètica, primers auxilis i prevenció de riscos laborals.

Aquest projecte es realitza gràcies al suport rebut a través de Conforcat A MIDA, un programa de subvencions dirigit a cobrir les necessitats formatives d’empreses i entitats.