Aspros

Iniciem les sessions participatives per l’elaboració del nou codi ètic de la Fundació Aspros

El codi ètic d’una entitat és el recull dels valors, principis i pautes ètiques i de conducta que conformen la seva cultura organitzacional. Es troba, com l’ètica mateixa, vinculat a la moral. Per això, la definició de codi ètic diu que aquest és el reflex de com s’espera que es comporti l’entitat i cadascun dels seus integrants. Una declaració d’intencions que defineix l’ADN de l’organització i els principis amb els que ens basem a l’hora de fer la nostra feina i relacionar-nos entre nosaltres.

  • Com actuarem amb les persones ateses, amb les famílies, amb els professionals o amb els clients?
  • Quina importància té la sostenibilitat mediambiental per a l’entitat?
  • Com garantirem la transparència?
  • Com escollirem els nostres proveïdors o resoldrem els conflictes d’interessos?
  • Com ens comprometem amb les persones i les famílies? Com es comprometen elles amb la fundació Aspros?

Aquests són alguns dels temes que treballarem amb els més de 10 grups de treball participatiu durant els propers mesos: persones ateses, autogestors, famílies, treballadores i treballadores, voluntaris i voluntàries, clients, proveïdors, entorn i comunitat, entre d’altres.

Si vols formar part d’un grup de treball per la redacció del codi ètic, pots escriure a rsc@aspros.cat o dirigeix-te a la comissió de Responsabilitat Social de l’entitat.

Ben aviat ens veiem!