Aspros

“Estones sensorials inclusives”, una iniciativa innovadora i experimental de la Fundació Aspros

La Fundació Aspros va posar en marxa fa 4 anys el projecte “Estones sensorials inclusives”, una iniciativa on es treballa l’estimulació sensorial dirigida a infants de les escoles bressol de la ciutat de Lleida,  amb al particularitat que són les persones amb discapacitat intel·lectual els dinamitzadors i dinamitzadores d’aquesta activitat. Tot un treball intergeneracional i a la vegada sensibilitzador, on les experiències sensorials són el fil conductor.

Pel moment, son 8 les Escoles Bressol Municipals de Lleida les que participen en aquest projecte. Per la seva banda, els dinamitzadors i les dinamitzadores són persones usuàries dels serveis de teràpia ocupacional dels centres Ciutat Campus, Entrevies, Sorigué i Casa Nostra, així com del servei Prelaboral.

Estones sensorials

El projecte ofereix una sèrie de tallers, cadascun d’ells focalitzats en el desenvolupament i l’estímul d’un sentit en concret. Es treballen, principalment, els sentits visuals, el propioceptiu-vestibular, el tàctil, l’auditiu i el somàtic. Els infants poden gaudir, d’aquesta forma, de les estones “Escoltem”, “Mirem”, “Ens desequilibrem”, “Bombolles de Sabó”, “Què trepitgem”, “Racons sensorials”, “Què sentim” i “Ens balancegem”.

En aquestes sessions, el paper de les persones usuàries de la Fundació és primordial, ja que actuen com a dinamitzadors explicant la sessió, conduint-la i demostrant com es fan les activitats.

Un projecte amb doble benefici

Els tallers sensorials són una potent eina per al desenvolupament personal tant de les persones amb discapacitat, com dels nens i de les nenes.

Les persones amb discapacitat intel·lectual es converteixen en actors pro-actius, ja que, a través del seu rol de dinamitzadors, es potencia la seva capacitat de decisió i prenen un paper de direcció de l’activitat. A més, es potencia la interacció social amb altres col·lectius externs a l’entitat i s’aconsegueixen millores cognitives i a nivell motriu. També es millora la seva autoestima.

Per la seva banda, aquestes estones aporten als nens i a les nenes valors com la inclusió, la normalització i la mirada positiva a la diversitat. Es treballa el respecte, es potencia la coeducació i es millora el treball sensorial.

Un projecte alineat amb els ODS

De la mateixa manera que totes les iniciatives dutes a terme per la Fundació Aspros, les estones sensorials estan directament alineades amb el compliment de diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A través d’aquest projecte potenciem l’ODS 3. Salut i Benestar, l’ODS 4. Educació de Qualitat, l’ODS 5. Igualtat de Gènere, ODS 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles, ODS. 13 Acció pel Clima, ODS 16. Pau, Justícia i Institucions Sòlides.