Aspros

El Servei Prelaboral de la Fundació Aspros, radar de les necessitats socials derivades d’un trastorn mental 

Juanjo Collado, psicòleg i director del servei Prelaboral de la Fundació Aspros
La Fundació Aspros neix l’any 1962 com un projecte innovador a partir del qual famílies de persones amb discapacitat intel·lectual van donar resposta al repte social que suposava l’atenció als usuaris a partir d’una sensibilitat especial a les necessitats del col·lectiu. En aquest temps ha mantingut aquest esperit innovador dels seus inicis amb la creació de diferents serveis amb el propòsit de millorar la qualitat de vida de les persones i la seva inclusió a la comunitat. 
 

Des d’aleshores, sempre amatents als riscos dels col·lectius vulnerables, vam atendre aquest col·lectiu a partir de l’ocupació, als Centres Especials de Treball (CET) de l’associació. Com que els CET no podien donar resposta a totes les persones que hi arribaven, posteriorment l’any 2005 es va crear el Servei Prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada d’un trastorn de salut mental.  

 

El Servei Prelaboral és un servei rehabilitador especialitzat que, coordinat amb la resta, com els sanitaris, els formatius i laborals del territori, té com a objectiu capacitar les persones perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral. 

 

Tallers rehabilitadors per a un treball normalitzat 

La nostra metodologia es basa en tallers rehabilitadors que reprodueixen un marc de treball normalitzat. Aquests tallers tenen un caràcter polivalent, no són productius i ajuden a la persona a explorar la seva orientació ocupacional. Estan orientats a l’estimulació i la millora de les competències transversals que són comunes a qualsevol feina, com són les competències d’ajustament laboral i les d’interacció social en el context laboral. 

Els principals tallers que es porten a terme són el de fusteria, el d’estimulació cognitiva, el de capacitació informàtica, el de jardineria, el de suport administratiu, el d’ajustament personal i el d’orientació laboral i recerca de feina. 

Però el més important no és què fem, sinó com ho fem. Treballem amb una metodologia molt flexible i molt centrada en les necessitats, capacitats i interessos de cada persona. Es dona molta importància al vincle, al fet que la persona se senti segura i pugui desenvolupar el seu potencial, el seu nivell de competència i els seus aspectes a millorar. És quan la persona guanya confiança que li és més fàcil explorar les seves motivacions i conèixer diferents opcions ocupacionals. Aquest vincle es treballa a partir de l’amabilitat, de la flexibilitat, de donar espai, de facilitar que vagi triant en tot moment el ritme del seu procés de recuperació.  

Insercions laborals personalitzades 

Durant l’any 2021 s’han dut a terme 14 insercions en sectors tan diversos com la jardineria, el suport administratiu, la logística, la neteja, el suport informàtic, l’hostaleria o la indústria càrnia. La majoria han estat en el CET de la Fundació o en altres entitats socials del territori i una minoria en l’empresa ordinària. Aquest, el de l’empresa ordinària, és un dels grans reptes que ens queda per assolir com a sector i com a col·lectiu. Les empreses, les entitats i les persones som socis necessaris, tot i que encara ho estiguem descobrint.  

 

És essencial millorar la nostra capacitat per sensibilitzar i connectar amb el món empresarial i conjuntament trobar possibilitats laborals personalitzades, a mida, que permetin explotar el talent i les capacitats de les persones.  

Si com a societat creiem de debò en la importància de la inclusió i de la recuperació dels col·lectius amb especials dificultats en general i, la de les persones amb problemàtica de salut mental en particular, l’accés al món laboral i l’ocupació són el tractament amb més garantia d’èxit que tenim.