Aspros

‘El nostre racó del lleure’, un projecte de la Fundació Aspros per fomentar l’oci i l’esport, rep el suport de la Fundació “la Caixa”

La Fundació Aspros ha rebut avui una aportació de 6.000 euros de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, per desenvolupar el seu projecte ‘El nostre racó del lleure’, una iniciativa de Som i Serem, el servei de lleure i oci de l’entitat, que treballa per fomentar i facilitar les activitats d’oci i esportives entre les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. 

Aquesta col·laboració servirà per a la compra de material i altres equipaments que permetin dur a terme aquestes activitats.

Amb ‘El nostre racó del lleure’, Aspros treballa perquè totes les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemàtica en l’àmbit de la salut mental tinguin un accés directe al temps de lleure i erradicar així les desigualtats existents en la societat. Per aquest motiu, l’entitat es planteja proporcionar als usuaris un espai de fàcil accés, estable, i afavorir d’aquesta forma el seu desenvolupament personal i social. Allà, l’objectiu és concentrar les activitats que no requereixin d’equipaments específics pel desenvolupament de l’activitat, com pavellons o piscines, en un mateix espai, alhora que permet no dependre de tercers a poder oferir-ne més, fins i tot obrint els caps de setmana per així també donar resposta a les necessitats de les persones usuàries i les seves famílies.

Actualment, es beneficien del servei ‘Som i Serem’ un centenar de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i persones amb problemàtica de salut mental. Amb ‘El nostre racó del lleure’, Aspros pretén poder facilitar diversitat d’activitats i funcionament d’activitats en simultani per arribar al doble de persones (200 beneficiàries).

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació ”la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s’ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.

Dret a l’oci de les persones amb discapacitat

D’acord amb els principis de la Convenció Internacional de l’ONU de les persones amb discapacitat (any 2006), en l’article 30 es reconeix el dret de les persones amb discapacitat de poder participar en igualtat de condicions amb els altres de la vida cultural i alhora, de poder participar en activitats recreatives i esportives, a més a més de tenir ple accés a tots els serveis que ofereixen aquest tipus d’activitats. Des de la Fundació Aspros, es considera fonamental poder presentar una oferta d’oci i temps de lleure adaptada a les necessitats reals de les persones amb discapacitat.

A banda, la carta de l’Oci de l’Associació Mundial de l’Oci i la Recreació (WLRA) declara que l’oci és un dret bàsic dels éssers humans i que, per tant, no pot ser negat a ningú per motius de raça, sexe, religió, incapacitat física o condició econòmica.