Aspros

El grup d’autogestors de la Fundació Aspros participa en la primera sessió per elaborar el nou Codi Ètic de l’entitat

La Fundació Aspros ja ha posat en marxa les sessions participatives per elaborar el seu nou Codi Ètic, un document que recollirà els valors, principis i pautes ètiques i de conducta que conformen la cultura organitzacional de l’entitat.

Les primeres persones en participar en aquestes dinàmiques de treball han estat els i les integrants del grup d’autogestors. El grup d’autogestors es va crear fa un temps fruit de la necessitat de dotar les persones amb discapacitat d’eines, recursos i aptituds per poder participar a la comunitat tal i com ho fa la resta de la societat, a més de fer-los partícips de les decisions, suggeriments o demandes del seu dia a dia.

Durant la sessió de focus grup es va treballar de forma conjunta per posar en comú diferents temes: què és el que més t’agrada d’Aspros? I el que menys? Quins són els teus compromisos cap a l’entitat?

Els i les participants van poder compartir idees molt interessants, enriquidores i útils per la redacció d’aquest codi ètic. Gràcies per la vostra col·laboració!