Aspros

Els centres Casa Nostra (Sudanell) i la Coma (Sidamon) estrenen instal·lacions amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries i l’eficiència energètica

Al llarg del 2021, la Fundació Aspros ha dut a terme unes obres de millora als dos espais gràcies a l’ajuda rebuda per part del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, dins la convocatòria de fons provinents del 0,7 de l’IRPF.

Els centres Casa Nostra de Sudanell i la Coma de Sidamon ja poden gaudir d’alguns dels seus espais renovats, després que al llarg del 2021 la Fundació Aspros executés aquestes obres de millora gràcies al suport econòmic rebut de la convocatòria de l’IRPF 2020/2021 del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

La Covid-19 va fer endarrerir aquest projecte, al tractar-se d’espais on hi conviuen col·lectius especialment vulnerables. Per tal de minimitzar al màxim l’impacte a les persones residents, es va decidir aplaçar les obres fins al 2021 i evitar, d’aquesta manera, les incomoditats que poguessin suposar en un moment de confinaments individuals i col·lectius importants, a més de garantir unes condicions sanitàries i de temperatura més adients.

Unes actuacions en benefici de la qualitat de vida i l’eficiència energètica

Els projectes s’han dissenyat sota el compromís de la Fundació Aspros de vetllar per una bona qualitat de vida de les persones usuàries i dels seus treballadors, així com per poder seguir oferint una atenció focalitzada en les persones. A més, també s’han tingut en compte criteris de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat. Així doncs, aquesta actuació també s’ha donat compliment a l’ODS 10 (Reducció de les Desigualtats) i l’ODS 13 (Acció pel Clima).

D’aquesta forma, a través de les dues actuacions, s’ha aconseguit afavorir l’accessibilitat i la mobilitat en les instal·lacions, complir amb les exigències normatives dels centres de serveis socials en matèria d’edificació, donar resposta a la demanda social en favor de la protecció dels drets d’aquest col·lectiu, facilitar les relacions dels residents amb les localitats de Sudanell i Sidamon, i aplicar als nous espais els criteris, mètodes i valors de la Fundació Aspros, amb una clara visió inclusiva centrada en les persones.