Aspros

Fundació Aspros, motor de responsabilitat per a les empreses, l’administració i les persones

La responsabilitat social és la manera de pensar i actuar de les persones i organitzacions que s’impliquen en la millora de la societat i ho fan des de la seva pròpia gestió, reduint els impactes que genera la seva activitat sobre la societat, treballant per restablir un model d’equilibri social i de desenvolupament sostenible per a tothom.

La Fundació Aspros, de fet, va néixer l’any 1962 de la responsabilitat social d’unes famílies que volien oferir un futur millor als seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual.  Les famílies van assumir en primera persona aquesta responsabilitat social i van començar a treballar per canviar allò que no els agradava i era injust. Van fundar el primer centre a Sudanell, Casa Nostra, i van començar a generar oportunitats de vida per a les persones amb discapacitat, molt abans que la llei, fins i tot, ho contemplés. Van iniciar així la transformació social. Van començar a bastir una societat que va anar canviat i esdevenint més inclusiva i justa.

Lourdes Mora, directora de RSC de la Fundació Aspros

Els canvis socials es fan així, sense esperar, visualitzant una manera de viure diferent i millor i, si no existeix, treballant per aconseguir-ho des de la iniciativa, responsabilitat i el compromís col·lectiu.

Els temps han canviat en aquests 60 anys, però la base de l’entitat continua essent la responsabilitat social i l’actitud de servei. En trobem però, davant d’una situació nova per a la Humanitat: per primera vegada afrontem  problemes socials, ambientals i econòmics globals que afecten a tothom. I això és realment un canvi de paradigma. Avui en dia, acompanyar persones i crear oportunitats passa per comprometre’s amb la sostenibilitat del planeta.

L’entitat ha incorporat en la seva missió treballar específicament en la sostenibilitat en tots els seus àmbits d’impacte: l’econòmic, l’ambiental, social, de bon govern i de l’ètica de l’organització.  

Hem creat una comissió interna específica de Responsabilitat Social i Sostenibilitat per impulsar accions i animar a la resta de serveis i àrees de l’entitat a proposar-ne per tal de fer-les extensives a tothom i hem dissenyat un pla de treball a tres anys. Hem fet entre tots un  nou Codi Ètic de la Fundació a través d’un procés participatiu, en el qual han participat més de 250 persones de tota l’entitat i dels grups d’interès: famílies, persones ateses, professionals, espai de reflexió ètica, clients, proveïdors, entitats i administració. Hem aprovat un nou pla d’igualtat i una nova política de Responsabilitat Social. S’ha dut a terme un estudi de clima laboral amb la finalitat de millorar l’eficiència i facilitar el bon desenvolupament de la missió, afavorint els professionals i la seva tasca en favor de les persones ateses. Hem impulsat un projecte pioner a l’estat espanyol -i que ha rebut premis i mencions- anomenat Change Makers, mitjançant el qual les persones amb discapacitat, a través d’una formació prèvia, sensibilitzen sobre la importància de complir i treballar a favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides. A la vegada, treballem en accions de Responsabiliat Social Corporativa (RSC) per a les empreses de Lleida i l’Administració.

Persones integrants del projecte Change Makers en una formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La Fundació Aspros és, des del seu naixement, un agent de transformació social que neix de la responsabilitat de construir un món millor. I així ho seguim fent, dins de la nostra organització i amb la societat que ens envolta. És la nostra missió oferir suports i oportunitats a les persones amb discapacitat intel·lectual, problemàtiques de salut mental, i també, a les seves famílies, sense oblidar el treball amb xarxa a favor de tota la comunitat i el territori. 

També però, és la nostra responsabilitat la de sensibilitzar la societat cap a aquest món amb un futur possible, més inclusiu i sostenible per a tothom. És per això que duem a terme accions de RSC per a les empreses de Lleida i l’Administració. Col·laboracions de voluntariat, de participació en projectes compartits, formacions de RSC, contractació o pràctiques i creació de nous productes. Hi ha moltes maneres d’ajudar a una empresa a fer accions de RSC motivadores per als seus professionals i pels seus grups d’interès amb avantatges fiscals i amb el valor singular que els beneficis de l’acció es poden veure, palpar i sentir en les persones properes de la nostra comunitat.

Som una entitat que té per valors el respecte, la participació, la col·laboració i el compromís amb la societat i les persones amb discapacitat. Sabem que aquests valors ens interpel·len a treballar en favor de tota comunitat, la sostenibilitat i un futur possible.  L’ODS 17 d’Aliances per contribuir a l’assoliment dels Objectius Desenvolupament Sostenible (ODS) mundials està per treballar junts. I això es construeix des d’aquí amb totes les capacitats  i ara!