Aspros

Certificació Energia Verda

Fundació Aspros ha gestionat la compra d’energia verda de tota l’entitat per l’any 2020 com una acció de Responsabilitat Social Corporativa i que s’alinea amb els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU

Per què energia verda?

ENERGIA NETA: és una energia produïda a partir de fonts renovables (el sol, el vent, l’aigua, …) i en la seva generació l’impacte sobre el medi ambient és pràcticament nul o fàcilment reversible.

ENERGIA INESGOTABLE: les energies renovables provenen de fonts inesgotables. Són la millor opció per combatre el canvi climàtic provocat per l’ús desmesurat dels combustibles i de l’augment dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

ENERGIA PROPERA: una de les bondats d’aquesta energia és que es pot produir en instal·lacions més petites i properes als consumidors finals, cosa que evita sobre costos per transport, pèrdues…

ENERGIA SEGURA: l’electricitat produïda en instal·lacions com ara les plantes nuclears poden comportar un risc per a la seguretat i salut pública, amb l’afegida dificultat en la gestió dels residus radioactius que generen.

ENERGIA JUSTA: com més augmenten els consumidors d’energia verda es genera més demanda i es poden crear més llocs de treball ‘verds’ en instal·lacions renovables.

Creem oportunitats