Enric Herrera Brescó

Enric Herrera Brescó

Vocal

Director Executiu Relació amb l'entitat des de 1996. Vocal des de 11/06/2006
Lideratge
Negociació
Iniciativa
Esperit Social