Aspros

La Fundació Aspros inicia una campanya de sensibilització vers la igualtat de gènere amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Coincidint amb la signatura del seu nou Pla d’Igualtat, la Fundació Aspros realitzarà diferents accions de divulgació per promoure la igualtat de gènere. ODS número 5.

Aquest pla és el fruit de l’acord de les mesures adoptades pels treballadors i l’entitat, per tal d’assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, eliminant tota discriminació per raó de sexe.

El Pla d’Igualtat i la seva aplicació efectiva forma part de la Responsabilitat Social de l’entitat, dins de l’apartat de la relació amb les PERSONES i també amb el compromís de la fundació Aspros de treballar per l’assoliment dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.  

L’ODS 5  ens impulsa a treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre la discriminació salarial, així com promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Aquesta acció de divulgació i difusió compta amb la  col·laboració de la Diputació de Lleida.