Aspros

Prevenció CORONAVIRUS

Davant l’aparició de nous casos de la COVID-19 al nostre país, a continuació fem arribar tot un seguit de Recomanacions i Mesures Preventives que s’hauran de fer operatives de manera immediata.

A continuació detallem la documentació de la qual hem de fer difusió i els documents documents vinculats:

Circular Informativa COVID- 19 dirigida a Famílies.

Objectiu del documentació: Recomanacions dirigides a les famílies de les persones que atenem amb la descripció de mesures preventives associades a ells/es.

Divulgació del document: Les Treballadores Socials de cada centre hauran de fer Divulgació del document pels mitjans habituals per tal que aquesta informació els arribi de la manera més ràpida i eficaç possible.

Recomanacions Accions Laborals dirigida als Treballadors/es d’Aspros.

Objectiu: Informar de les possibles mesures a aplicar a nivell laboral en cas de donar-se el cas de contagi dins de la plantilla de treballadors/es. Tal com diu el document, només s’emmarquen una sèrie de recomanacions que en cas d’haver-se de donar es valorarien segons el cas junt amb els Representats dels Treballadors/es de l’Entitat.

Recomanacions Generals Prevenció COVID-19:

Objectiu: Informar de les mesures preventives a aplicar a tots els treballadors/es de la plantilla, així com a personal extern (bugaderia, proveïdors, serveis àpats…)

Recomanacions Específiques Personal sanitari:

Objectiu: Informar de manera unificada sobre les mesures de prevenció a seguir en base a les Recomanacions del Departament de Salut.