Missió, Visió i Valors

Fundació Aspros MissióVisióValors

Fundació Aspros ha creat, en el transcurs de 52 anys, una xarxa de serveis integrals que garanteixen la permanència als seus centres i serveis des de la joventut fins a la vellesa. Assoleix així el més alt nivell en l'atenció personalitzada i la millora de la qualitat de vida de cada persona amb discapacitat i la seva família.

Missió

Visió

Valors