Aspros

L’assoliment de la vida independent, un aspecte clau en la història de la Fundació Aspros

Al llarg dels seus 60 anys, la Fundació Aspros s’ha caracteritzat per un dels seus valors fonamentals: el desenvolupament i l’empoderament de les persones amb discapacitat, planificant els seus serveis i projectes en base a aquest. L’any 1982 la Fundació Aspros inaugura a la ciutat de Lleida la primera llar en una comunitat de veïns, en un moment en què els Serveis d’Habitatge en la Comunitat esdevenen un dels pilars de l’entitat, amb dos objectius principals: la inclusió comunitària i  l’oportunitat d’oferir una vida independent i autònoma a partir d’un sistema de suports. Actualment l’entitat disposa d’una xarxa de nou habitatges a la ciutat de Lleida a través dels quals s’ofereixen oportunitats a més d’un centenar de persones amb diferents necessitats de suport. El servei de Llars pretèn acompanyar-les, des de la majoria d’edat fins la vellesa, adaptant-se i donant suports segons els seus interesos i preferències.

La premissa fonamental és que la Llar és casa seva. A partir d’aquí, els professionals faciliten els suports necessaris per tal que la persona pugui participar de forma activa, tant en la presa de decisions com en l’execució de les activitats del dia a dia i, així, potenciar al màxim les seves capacitats funcionals amb la finalitat de poder dur a terme el seu projecte vital i la millora de la seva qualitat de vida.

Treballant alineats amb el Model d’Atenció Centrada en la Persona i l’Enfoc Centrat en la Família, el servei ha evolucionat al llarg d’aquests anys per adaptar-se a les persones i al seu entorn proper, a la vegada que s’identifiquen les necessitats vinculades a la persona sota l’actual paradigma de Garantia de Drets de les persones amb Discapacitat. El Model d’Atenció de la Fundació  posa la mirada en els seus desitjos i necessitats. La persona i la seva voluntat són l’eix principal del  suport que exercim, i la Fundació, la família i la comunitat esdevenim acompanyants i facilitadors claus en el seu procés d’autodeterminació i independència.

És en aquest punt que entenem el servei d’habitatge en la comunitat com un projecte de vida independent per a cada una de les persones. Així doncs, des de l’atenció personalitzada impulsem projectes específics dirigits a joves, a la convivència de parelles, a l’atenció a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, la transició a la vida autònoma o l’atenció a la vellesa, entre d’altres. L’autonomia,  la intimitat,  l’accessibilitat a l’entorn i  la participació són aspectes claus en el servei.

Comptem amb un equip humà de professionals capacitats per oferir la millor atenció a les persones, amb coneixements tècnics i suports orientats a la comunitat i la promoció de la vida independent, dret que s’estableix a l’article 19 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

El servei de Llars en la comunitat es complementa amb el Servei de Suport a la Vida Independent, dirigit a persones amb un major grau d’autonomia, en el qual actualment hi participen 18 persones. L’objectiu és proporcionar l’oportunitat d’emancipar-se de la família o la desinstitucionalització d’un establiment residencial, mitjançant suports intermitents per part del personal de suport i facilitant el seu projecte de vida en un habitatge propi escollit per la pròpia persona.

En base als actuals paradigmes d’atenció a les persones amb discapacitat i als valors de la Fundació, ens trobem amb l’obligació de canviar la mirada cap a les persones, fent evolucionar els serveis i suports per proporcionar una inclusió comunitària plena. Les persones amb discapacitat tenen el  dret a viure de manera independent i a ser incloses a la comunitat. En conseqüència, la persona és el centre i és qui ha de poder participar de forma activa en el seu projecte de vida, esdevenint l’equip humà de l’entitat un agent actiu de canvi.