Aspros

La formació i la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental

La Fundació Aspros neix fa 60 anys per acompanyar i donar suport a les persones en el seu recorregut vital en tots els àmbits, inclòs el treball.

Des dels seus inicis es va contemplar el treball, primer com a ocupació terapèutica i després, a partir de la LISMI de l’any 1982, com a activitat laboral com a tal. Va ser aleshores quan es van iniciar les feines de jardineria, la serradora i els vivers, passant pels manipulats, la restauració de mobles i la fusteria alumínica. Així hem arribat fins l’actualitat amb la consolidació de les línies de negoci Servilògic i prestació de serveis, Tecnosolucions, Parcs i Jardins i els serveis interns propis de la Fundació.

Aquesta diversitat de feines ha estat una constant, ja que la varietat de perfils que atenem comporta la necessitat de tenir diferents ocupacions per oferir oportunitats laborals a totes les persones amb especials dificultats, com la discapacitat intel·lectual, la discapacitat física o els trastorns de salut mental.

Àngel Dachs Vila, psicòleg del Centre Especial de Treball de la Fundació Aspros

El treball, que proporciona benestar emocional, físic i material i que promou la inclusió social i l’adquisició o la millora de les relacions socials, és la base que proporciona una millora de la qualitat de vida de la persona.

Arran del treball les persones han aconseguit unes millores en altres aspectes de la vida, com en l’accés a l’habitatge, l’autonomia, la seva situació familiar i les perspectives de futur o l’accés a l’oci i al temps lliure i, a més, ha estat l’impuls per a l’apoderament de la persona.

Actualment el món laboral, que és complex, variable, dinàmic i competitiu, requereix que les persones treballadores amb especials dificultats s’hagin de formar, hagin d’augmentar les seves competències professionals i personals i s’hagin d’introduir en el món digital per estar preparades laboralment, ja sigui per treballar al Centre Especial de Treball, com per a la inserció laboral a l’empresa ordinària, si així ho desitgen.

A la Fundació Aspros el compromís amb la formació té una primera parada en els aprenentatges necessaris per arribar al mercat laboral amb la màxima garantia i adaptant-se a les possibilitats de cada persona, mitjançant el SIOAS, un programa que ofereix serveis d’orientació, acompanyament i suport a les persones en matèria d’inserció. Però també té una segona derivada que és la formació continuada per tenir aquesta capacitat de millora i projectar una trajectòria professional plena i enriquidora que permeti anar assolint nous reptes personals i professionals i, a més, plantejar-se la inserció a l’empresa ordinària.

El cercle del treball sempre comença per una necessitat, la de la persona que vol treballar, però ha d’anar també acompanyada d’oportunitats. Aquestes han de comptar amb la complicitat de la societat i de les empreses, agents clau en la creació d’oportunitats laborals i impulsores de la inserció laboral.

Aquestes oportunitats creen nous desafiaments a les persones treballadores, reptes formatius, de capacitació professional i millora de competències i individualització dels suports rebuts.

Gràcies a la xarxa de serveis propis amb els quals compta, la Fundació pot proporcionar suports en àmbits molt diversos per a totes les persones treballadores, com suport a la seva salut mental, accés a habitatge i a la vida independent, formació, serveis de transport, suport familiar, entre d’altres. Aquests suports poden anar canviant segons les necessitats vitals de la persona i tenen un impacte positiu en el seu desenvolupament laboral. També són serveis que contemplen l’acompanyament que poden rebre una vegada acabada l’etapa laboral, ja que la vida personal continua i s’allarga amb l’augment de la qualitat de vida.

L’experiència ens permet veure ara moltes persones treballadores que van aconseguir els primers contractes i nòmines als anys 80. Actualment, i després de 40 anys d’una llarga trajectòria laboral, han aconseguit jubilar-se a l’edat legal que pertoca i tancar el cercle laboral que elles mateixes van iniciar.

Professionals del Centre Especial de Treball de la Fundació Aspros treballant a les instal·lacions de Servilògic.  

En aquests casos es confirma allò que els professionals sempre diem: les persones treballadores amb especials dificultats són constants, senten la feina com a pròpia, amb poc absentisme. Són persones compromeses, implicades i amb ganes d’aprendre amb formació contínua. Són polivalents, competitives i amb capacitat d’aprenentatge i només requereixen que se’ls doni una oportunitat i un temps raonable d’adaptació, ja que de la resta ja se’n fan càrrec ells i elles amb les seves capacitats i suports proporcionats, com s’ha demostrat durant aquests 60 anys.”

Només queda felicitar a tothom que hagi participat d’una manera o una altra durant aquests 60 anys. Cada granet de sorra ha servit per estar on som i arribar fins aquí.