Formació i inserció - Activa't

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Què oferim?

Impulsem el Programa de Formació i Inserció (PFI) per facilitar que els joves que no hagin obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) es puguin reincorporar als ensenyaments reglats i que adquireixin les competències necessàries per accedir al mercat laboral amb millors perspectives d’inserció.

A la Fundació Aspros duem a terme un PFI d’auxiliar de vivers i jardins, amb el que busquem:

  • Preparar els participants per l’execució de tasques professionals. 
  • Potenciar el desenvolupament d’actituds laborals.
  • Afavorir la inserció social, educativa i laboral, orientant i facilitant vies d’oportunitats d’accés al món laboral. 
  • Informar, orientar i formar per tal de millorar les seves possibilitats d’accedir al treball.
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

També realitzem un Programa de Diversificació Curricular-Transició a la Vida Adulta (PDC-TVA) en Iniciació Laboral.

Comptem amb tres mòduls de restauració, pintura i jardineria, que treballen els següents objectius:

  • Adquirir les capacitats bàsiques i polivalents adquirides a l’ensenyament bàsic. 
  • Iniciar-se en l’execució de tasques professionals mitjançant l’adquisició d’habilitats i competències laborals. 
  • Potenciar el desenvolupament d’actituds laborals. 
  • Desenvolupar i consolidar la maduresa personal a partir de l’assoliment d’hàbits i capacitats.