Sostenibilitat i innovació

Certificacions

ISO 9001 | Sistema de Gestió de Qualitat

La Fundació Aspros disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels seus projectes des de la compra de materials i serveis, a l’execució de les obres, la gestió dels acabats i la prestació dels serveis empresarials de l’entitat.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

La Fundació Aspros compleix amb els estàndards internacionals de gestió ambiental que certifica el seu compromís amb la prevenció i la reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats i la comunicació, sensibilització i formació al respecte de tots els aspectes que es relacionen.

ISO 27001 | Sistema de Gestió de Seguretat de la informació de l'organització

Tecnosolucions compta amb aquesta certificació que acredita els serveis de gestió, digitalització i custòdia documental, segons la Declaració d’Aplicabilitat versió 1.

UNE 15713 | Sistema de Gestió de la Destrucció segura

Tecnosolucions disposa d’aquesta acreditació la qual certifica que el seu sistema de Gestió de Destrucció Segura de material confidencial és conforme als requisits d’aquesta norma.