Aspros

Aspros, 60 anys al servei de les famílies

Raquel Íñiguez, Treballadora Social de l’USAP
(Unitat de Suport a l’Activitat Professional)

En motiu del seu 60è aniversari, la Fundació Aspros va celebrar el passat 18 de juny una jornada per a les famílies que formen part de l’entitat, recordant i homenatjant, també, a totes aquelles famílies que fa 60 anys, amb un esperit de lluita i millora per la qualitat de vida dels seus familiars, van emprendre aquesta aventura i van treballar perquè els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual es reconeguessin com els de qualsevol altre ciutadà o ciutadana.

En aquells moments, la inquietud de les famílies era trobar una opció residencial i laboral pels seus familiars un cop finalitzessin l’etapa escolar i preparar-los per a l’etapa adulta. Des d’aleshores, la Fundació i les famílies sempre han caminat plegats, arribant a oferir atenció i suport a 560 persones en l’actualitat.

Amb el pas del temps, arran dels canvis socials i generacionals, i amb la voluntat de construir de forma conjunta nous serveis i recursos que poguessin donar resposta a les necessitats emergents, la Fundació Aspros s’ha anat adaptant oferint nous serveis a les famílies i a les persones usuàries. De forma concreta, recentment durant la pandèmia es van crear cinc nous serveis: Assessorament i acollida, Aspros t’acompanya, Som i Serem (servei de lleure i voluntariat), Impulsa’t (servei d’orientació, formació i ocupació) i Accessibilitat Cognitiva.

Aspros i les famílies

A la nostra entitat assessorem, orientem i treballem creant oportunitats per a unes 400 famílies, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la dels seus éssers estimats. A més, potenciem el que anomenem l’enfocament centrat en la família, ja que les considerem com un suport fonamental en benefici de les persones ateses.

Una àmplia xarxa de serveis al llarg de la vida

L’Àrea d’atenció a les persones i famílies de l’entitat compta actualment amb una xarxa de serveis i professionals que permet donar resposta a les necessitats que presenten les persones o les seves famílies, al llarg de tot el seu projecte de vida: des de la infància, l’edat adulta, la vellesa i el final de vida.

Comptem amb un ampli ventall de programes dins dels serveis diürns, com són els de Teràpia Ocupacional, els Serveis Ocupacionals d’Inserció, Impulsa’t – Orientació, formació i ocupació i el Centre Especial de Treball, a banda dels serveis d’Habitatge, amb residències especialitzades, llars urbanes o el programa SAVI (Suport d’Acompanyament a la Vida Independent).

A més, l’entitat ha ampliat la seva cartera de serveis amb el de lleure i voluntariat Som i Serem i també amb Aspros t’acompanya, amb un bloc de serveis pensats per oferir suport a les persones i a les seves famílies, per ajudar-les a conciliar la vida familiar. Dins d’aquest hi podem trobar el servei de transport, l’assistència personal, la conciliació familiar, el servei d’atenció domiciliària i l’acompanyament especialitzat.

La família com a agent de canvi i suport familiar 

Per a la Fundació és imprescindible reconèixer i visualitzar la funció que té la família com agent de canvi. Busquem crear sinèrgies per tal que esdevinguin ens col·laboradors i tinguin una participació activa en els processos de canvi de l’entitat.

En aquest sentit, recentment hem fet un pas endavant incorporant un grup de famílies a participar en l’elaboració del nou Codi Ètic de la Fundació. En aquest espai de treball, les famílies participants van poder manifestar aquells aspectes que consideraven que l’entitat ja donava una resposta adequada, a millorar els que no l’assolien i quin grau de compromís mutu entre les famílies i l’entitat estàvem disposats a donar en benefici del col·lectiu.

Des de l’Àrea d’atenció a persones i famílies, valorem molt positivament aquells espais en els quals les famílies aporten i comparteixen amb la resta, la seva experiència i vivències per crear xarxes de suport familiars.

Per a Aspros, les famílies són una figura clau de suport en l’atenció i millora de la qualitat de vida de les persones amb especials dificultats. Les necessitem i comptem amb elles, col·laborant i treballant de forma activa i participativa per continuar essent el motor impulsor de la transformació social que ens porti a una societat més justa per a totes les persones.

Jornada de les famílies d’Aspros del passat 18 de juny