Patronat

ASPROS 茅s una fundaci贸 privada i sense 脿nim de lucre regida per un Patronat, el qual vetlla pel compliment de la missi贸 de l’entitat, inscrita des del gener de 2005 al registre de Fundaci贸 de la Generalitat de Catalunya com a FUNDACI脫 PRIVADA ASPROS.聽 L’Entitat es va constituir l’any 1962 com a associaci贸 i al gener de 2005 va passar a ser Fundaci贸聽amb el n煤mero de registre 1414. L’Entitat sempre ha apostat per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves fam铆lies. La seva tasca en pro de la discapacitat intel路lectual ha estat ampliada en el decurs d’aquests anys a altres discapacitats com s贸n: la discapacitat f铆sica, sensorial i malalties mental, org脿nica, entre altres.

L’objectiu de la Fundaci贸 茅s difondre i ampliar actuacions dirigides a la construcci贸 d’una societat de progr茅s basada en la聽igualtat d’oportunitats聽i en la promoci贸 social individual.

El patronat es reuneix 3 vegadas al any amb posibilitat de reunions extraordinarias.
Els membres del patronat exerceixen el seu c脿rrec gratu茂tament.

Les funcions del Patronat:聽El patronat 茅s el m脿xim 貌rgan de decisi贸 de la Fundaci贸 ASPROS i li correspon la representaci贸, el govern i l’administraci贸 de la fundaci贸. Pot delegar les seves funcions a d’altres 貌rgans (exceptuant les que la Llei i/o els estatuts situen com a indelegables):

  • La modificaci贸 dels estatuts
  • La fusi贸, escissi贸 o cessi贸 de tots o d’una part dels actius i passius de l’entitat
  • L’escissi贸, extinci贸 o dissoluci贸 de la fundaci贸
  • El nomenament dels c脿rrecs de confian莽a
  • L’aprovaci贸 dels comptes anuals i del pressupost
  • El nomenament de l’auditor de compres
  • El cessament d’un patr贸
  • La constituci贸 o la dotaci贸 d’una altra persona jur铆dica
  • La dissoluci贸 de societats o d’altres persones jur铆diques.

Membres del Patronat