Pressupost 2019

PRESSUPOST 2019

Ingressos

1 mln.鈧
TOTAL
1 %
Subvencions i donacions

鈥9.793.697,77

1 %
Ventes

1.913.801,05

1 %
Altres

2.043.876,69

Despesa

1 mln.鈧
TOTAL
1 %
Aprovisionaments

1.586.418,75

1 %
Personal

10.240.782,28

1 %
Altres

1.625.966,11

Consulta el document