Jaume Herrera i Pifarré

Jaume Herrera i Pifarré

President

Pare i ocupant de diferents carregs en el patronat fins ser anomenat President de la Fundació 11/06/2006. El President actua com a Representant Legal de la Fundació.
  • Convocar i presidir amb els límits que senyalen els presents estatuts, totes les Assemblees Generals, reunions de la Junta Directiva i actes socials de la Fundació.
  • Vetllar pels interessos de la Fundació, havent de firmar les actes, contractes, convenis, correspondència especial, memòries i tots els documents emanats de la Fundació, sense aquesta forma aquests actes no tindrien validesa.
  • Establir acció jurídica a qui destrueixin o fessin malbé els fons o béns de la Fundació. Ordenar les despeses i formar conjuntament amb el Tresorer de la Fundació els pagaments, dins de les seves limitacions.

Lideratge
Negociació
Iniciativa
Esperit Social