Bases Concurs Facebook

Bases Legals Concurs Facebook Aspros

  • Titular: FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS (d’ara endavant ASPROS)
  • Domicili social: Av. de Madrid nº 21 altell B, 25002 Lleida
  • Telèfon:  (34) 973 278 087
  • Fax:  (34) 973 278 211
  • Email:  aspros@aspros.cat
  • CIF:  G-43604628

Dades d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: nº 1414

El present Avís Legal pretén regular l’accés als concursos a la pàgina de facebook d’Aspros per part dels Usuaris sobre la base dels següents termes:

Aquestes dates marcaran la validesa de les sol·licituds de participació enviades pels usuaris. D’aquesta manera, la data de finalització del termini de participació és el dia 17 de juny de 2018 a les 12:00 hores, els registres d’usuaris que siguin posteriors a aquesta data no podrien entrar a la promoció.

Aquest concurs consisteix en fer un m’agrada tant a la fan page d’Aspros, com al Post del concurs i deixar un comentari. No és obligatori compartir la publicació, tot i que us animem a fer-ho.

3.1. A l’efecte del compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, ASPROS informa que totes les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin a través del website o per qualsevol altre canal de comunicació passaran a formar part d’un fitxer de CONTACTES, degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent ASPROS el seu ritular i responsable. La finalitat del fitxer és permetre la gestió dels usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos per gestionar les consultes formulades per aquests; per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que hi hagués o poguessin existir, així com per a l’enviament d’informació que pogués ser del seu interès o hagués sol·licitat.
3.2. ASPROS garanteix la protecció i privadesa de les dades aportades pels usuaris implantant les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent, en particular les contingudes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, i dirigides a impedir la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats. Malgrat haver-se adoptat les mesures tècniques per assegurar la seguretat de les comunicacions, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
3.3. El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present ‘Política de Protecció de Dades’ suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part d’ASPROS a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hagués pogut realitzar l’usuari, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
3.4. ASPROS quedarà autoritzat a cedir a tercers les dades facilitades per l’usuari quan siguin necessàries per al compliment d’un fet que vingui imposat per una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari.
3.5. Els usuaris podran exercitar els seu dret d’accés, rectificació, cancel&lació i oposició en els termes legals a través d’un dels següents procediments:
Mitjançant escrit presentat al domicili social a dalt indicat especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu.
Mitjançant escrit dirigit a aspros@aspros.cat especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.

El sorteig és realitzarà durant la setmana  del 18 de juny i és publicarà al facebook d’Aspros. Hi haurà 1 guanyador.

S’escolliran 2 suplents per si el guanyador no recull el seu premi.

El premi consisteix en una inscripció gratuita a la 5a Cursa “Nosaltres També Podem” en la modalitat que es collegi el guanyador, 10k, 5k, caminada o infantil.

El nom del guanyador es publicarà el 25 de juny al facebook d’aspros, i aquest haurà de contactar amb Aspros en un temps màxim de 24 hores al correu aspros@aspros.cat. En cas de no ser així passaria el premi al suplent.

Els guanyadors i suplents hauran d’acceptar que el seu nom d’usuari i foto de perfil pública de Twitter o de Facebook es publiquin en els perfils o altres llocs web de l’organització per comunicar els guanyadors de la promoció.