Impulsa't - Orientació, formació i ocupació

Servei d'orientació i treball amb suport

Què oferim?

El Treball amb suport és un sistema de suport individualitzat i d’ajuda dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual o transtorn de salut mental, perquè puguin desenvolupar una activitat laboral.

Com ho treballem des del Programa SIOAS?

  • Realització del Pla Individual d’Inserció Laboral per definir el perfil i els objectius a treballar cada persona participant. 
  • Formació i orientació laboral per potenciar les competències individuals mitjançant sessions individuals i grupals. 
  • Acompanyament en el procés de recerca de feina i creixement professionals. 
  • Prospecció del mercat laboral i suport per l’accés a aquest mitjançant pràctiques o inserció directa.
  • Seguiment durant la inserció.
  • Suport i acompanyament a tots els factors que participen en la inserció de la persona participant.

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball