Residència Montsec a Sudanell

navega per les residències


Residència Montsec

Complex pioner a nivell europeu.

Sudanell (Segrià). Els seus habitants són co-monitor del Complex.

Exemple de normalitat i integració.

Aquesta Llar atén a persones amb suport limitat i/o extens. El suport limitat és aquell que s'ofereix de manera continuada, durant un període limitat de temps, amb freqüència regular i en alguns entorns de la vida de la persona (llar, treball, vida comunitària, etc.).

Són persones que a conseqüència del seu deteriorament i edat cronològica comencen a presentar dificultats a nivell motriu però mantenen un nivell d'autonomia per les activitats de la vida diària (higiene personal, menjar…). Els hi agrada l'activitat física i gaudeixen d'un espai lúdic que els facilita poder-la realitzar durant les hores de lleure.

  • Característiques:

    • Suport limitat
    • Suport extens
    • Dificultats motrius
    • Espai lúdic