Fundació Aspros

Política de Qualitat i Medi Ambient

Fundació ASPROS entitat sense ànim de lucre i de caràcter privat que dedica els seus esforços a fomentar, sensibilitzar i recolzar accions en pro de persones que pateixen minusvalideses, i en especial als disminuïts de caràcter psíquic.


Política de QUALITAT