Missió, Visió i Valors

Fundació ASPROS MISSIÓ VISIÓ VALORS


Missió

La MISSIÓ de la Fundació ASPROS és fomentar un model de convivència social per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i facilitar la seva integració social. Amb les seves activitats, la Fundació ASPROS té la intenció de promoure i sensibilitzar per a una millor consciència social envers la integració social i laboral del disminuït psíquic.

Visió

La VISIÓ de la Fundació Aspros és la de ser un punt de referència en el sector d’assistència i integració social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica.

La Fundació és pionera en el desenvolupament d’accions i programes de sensibilització de tota la ciutadania envers aquest col•lectiu.

Valors

Els VALORS en els que es fonamenta la Fundació Aspros són:

  • la no discriminació.
  • la integració.
  • el compromís.
  • la professionalitat.
  • el respecte.
  • la convivència.
  • la millora contínua.
  • la investigació contínua.

Pensant en ells

L’equip humà està format per professionals altament qualificats amb una àmplia i reconeguda experiència. Comptem amb una bona xarxa de col·laboradors: Universitat de Lleida, professors, doctorats i professionals del sector i altres activitats.

Llicenciats en Ciències del Medi Ambient, Psicòlegs, Pedagogs, Llicenciats en INEFC, Enginyers Agrònoms, Diplomats en Treball Social, Diplomats universitaris en Infermeria, Logopedes, Fisioterapeutes, Graduats Socials i un Advocat Laboralista.

En l’àmbit empresarial, disposem de professionals especialitzats en diferents camps productius i mestres de taller.

Psicòlegs
7
Administració
20
Fisioterapeutes
3
Infermers
11
Treballadors Socials
6
Cuidadors
82