Llars Urbanes

Llars Urbanes Lleida

Conquesta social i avantguardista que ha creat model

Acolliment Residencial Avançat.

El 1982 s’inicià la modalitat d’Acolliment Residencial Avançat que permet viure a persones amb discapacitat intel•lectual en pisos en diferents indrets de la ciutat.

Aporta convivència, acolliment, participació, dinamisme… Facilita que les persones creixin i desenvolupin les seves capacitats en un entorn el més normalitzat possible. És una conquesta social i un recurs molt adient de nous enriquiments per a les persones que hi viuen.

Aquestes Llars tenen com a finalitat que les persones que hi resideixen puguin integrar-se amb normalitat en un entorn ciutadà gaudint dels recursos que té una ciutat en totes les seves vessants: culturals, de lleure..., desenvolupant alhora, els sentiments d’amistat i afecte dins ambients socials que li permeten presentar-se com a membre vàlid de la societat en la que conviu.

Les Llars, a la vegada, són un mitjà per fomentar l’autonomia personal i social i assolir nivells alts de convivència, tant entre els companys i veïnatge com de l’entorn general de la ciutat en tota la seva amplitud. Una ciutat dinàmica com és Lleida ofereix un immens jaciment de recursos per poder realitzar tot un seguit d’activitats plenament integradores i normalitzadores.

Les nostres Llars Residències