60 anys caminant junts

Col·laboradors

Una ferma xarxa d’aliats per seguir avançant

Les accions, activitats i projectes que impulsem des de la Fundació Aspros compten amb el recolzament i el suport de diferents institucions, organitzacions i empreses. La col·laboració mútua ens permet seguir avançant en el ple assoliment de la nostra missió. A més, formem part de diverses entitats del sector.

Col·laboradors institucionals

Som membres de

La Federació ALLEM és una agrupació d’entitats socials de les Comarques de Lleida. La Federació ALLEM té la finalitat d’oferir a les persones en situació de vulnerabilitat suports de qualitat; centrats en cada persona, adequats a les necessitats i capacitats de cadascú al llarg de la vida. Enric Herrera, director de la Fundació Aspros, forma part de la Junta Directiva i és tresorer. Diferents professionals de la Fundació estan vinculats als seus grups de treball en categoria d’experts.

Organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no lucratives i d’àmbit català, titulars d’activitats empresarials, que atenen principalment persones amb discapacitat intel·lectual. Enric Herrera,director de la Fundació Aspros, forma part de la Junta Directiva i és tresore.

El grup Dincat el formen entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, amb una triple perspectiva de servei. La nostra entitat està present en la vida federativa del sector, col·laborant en diferents comissions i taules tècniques. El nostre director és membre de la junta de Dincat.

És una Federació d’Associacions i entitats que es dediquen a la prestació de serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual greument afectades. 32 entitats associades, que sumen un total de 132 centres.

Aliança entre tres marques: Federació Salut Mental Catalunya, AMMFEINA Salut Mental Catalunya i Fundació Salut Mental Catalunya. Amb la finalitat de contribuir a que les persones amb problemes de salut mental participin dins la societat, en igualtat d’oportunitats.

Constituïda l’any 1995, és la patronal referent en el sector de les entitats que presten servei a persones amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament, amb graus diversos de suport.

Una xarxa d’entitats sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social, al nostre país. La nostra incidència política persegueix que el voluntariat i l’associacionisme, per la seva valuosa aportació a la millora democràtica del país, siguin fomentats i reconeguts com a tal.

Altres col·laboradors institucionals

Empreses col·laboradores per raó de RSC