Fundació ONCE

Programa PIR 2015


Instalació d’ascensors al Complex Residencial “Casa Nostra”, per a persones amb discapacitat psíquica

La necessitat de concertar els centres residencials i l’envelliment dels residents de la fundació, juntament amb un deteriorament prematur degut a diferents patologies associades a la discapacitat intel·lectual, ens obliga a adaptar les instal.lacions residencials per poder complir amb els requisits materials i estructurals establerts per normativa.

Concretament aquest projecte ha consistit amb la instal·lació d’ascensors a les 4 residències del complex casa nostra. La instal·lació dels ascensors ha facilitat una millor accessibilitat d’aquells residents que presenten problemes de mobilitat millorant la seva qualitat de vida al potenciar la seva autonomia personal.

48.240 €
  • Característiques:

    • Envelliment
    • Atenció personalitzada
  • Aportació del capital:

    Fundación Once


Altres Projectes