Centre Entrevies SOI - STO

navega pels centres


Centre Entrevies

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Òptima ubicació al Polígon Industrial El Segre

La finalitat principal d’aquest centre és donar resposta a un grup de persones amb discapacitat intel•lectual, usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional amb habilitats laborals, autonomia personal i social. Capacitats cognitives aptes per portar a terme activitats de nivell superior que puguin adequar-los i incorporar-los a un Centre Especial de Treball.

Un altre supòsit el podem trobar en els casos en què la persona té habilitats suficients –ja sigui perquè ja ha seguit un procés formatiu suficient o simplement pel seu alt nivell d’autonomia– però per manca d’oportunitats laborals no té contracte i no està atès en cap altre recurs.

L’extraordinària i més notòria particularitat d’aquest centre és la seva ubicació en un polígon industrial. Tot el seu entorn és d’activitat industrial. Això afavoreix un clima de normalitat absoluta entre les persones ateses al centre i la resta de persones que van al seu lloc de treball habitual a les diferents empreses de l’entorn.

  • Característiques:

    • SOI
    • STO

Centres d'Atenció Diürna