Centre Casa Nostra SOI - STO

navega pels centres


Atenció Diürna Casa Nostra

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Natura i vivències

Persones amb discapacitat intel•lectual que poden presentar altres discapacitats associades: conductuals, mentals, físiques, sensorials, pluridiscapacitats, envelliment… que requereixen suports de diferent intensitat que els hi permetin tenir un bon funcionament en el seu entorn. A partir dels 18 anys, posteriorment a l’etapa escolar obligatòria.

Una de les característiques més importants és que, per les seves magnífiques instal•lacions i ampli entorn natural, ha permès ubicar-hi tot un ventall de serveis i activitats per tal que les persones gaudeixin d’un “servei integral” sense necessitat d’haver de canviar de centre.

  • Característiques:

    • SOI
    • STO
    • Manipulats
    • AsprosArt

Centres d'Atenció Diürna