Presentació

Àrea d'Atenció Diürna

L’objectiu és facilitar mitjançant l’atenció diürna de tipus rehabilitador integral els Serveis de Teràpia Ocupacional amb la finalitat de que puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona i mitjançant un programa individualitzat de rehabilitació, la seva màxima integració social.

Destinat a persones a partir dels 18 anys amb discapacitat intel•lectual que poden presentar altres discapacitats associades o que requereixen suports de diferent intensitat en altres àrees per tenir un bon funcionament en el seu entorn.

Ajustament personal i social, com el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari per a una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic. Les activitats d’ajustament personal poden ser el 50% o menys de l’ocupació diària al Centre.

Tots els Centres de Teràpia Ocupacional de la Fundació Aspros tenen com referència el marc teòric que ha desenvolupat l’AAMR (Associació Americana de Retard Mental) i, en concret, la seva definició de l’any 2002.

Centres d'Atenció Diürna